ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ

08/10/2021

Share on facebook
Share on twitter

ดอกไม้ นอกจากจะเป็นตัวแทนของความสวยงามและความสดชื่นแล้ว ยังถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่สามารถบ่งบอกได้ถึง เอกลักษณ์ ความเป็นมา วิถีวัฒนธรรม หรือความแตกต่างของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมากขึ้นร้านดอกไม้ของเราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับ “ดอกไม้ประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ” มาฝากเพื่อนๆ ทุกคนกันค่า 1. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) : ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) หรือ ดอกคูน 

ดอกไม้ประจำประเทศอาเซียน
Image by https://www.roadtrippers.asia/experiences/ratchaphruek/


ดอกไม้ประจำชาติของไทย คือ ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน (ภาษาอีสาน) และ ดอกลมแล้ง (ภาษาเหนือ) โดยที่ดอกราชพฤกษ์นั้นมีลักษณะดอกเป็นช่อหรือเป็นพวงมีสีเหลือง สดใสสวยงาม ดอกราชพฤกษ์ของไทยบานเหลืองสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมของทุกปี โดยเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ทั้งตามแนวถนนหลวง ตามสวนสาธารณะตาม วัดวาอาราม อีกทั้งเราจะพบว่าคนไทยนิยมนำดอกราชพฤกษ์มาประดับพระเจดีย์ทรายที่นิยม ก่อกันในช่วงวันสงกรานต์อีกด้วย

ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม ถือเป็นสัญลักษณ์ของ ความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี โดยมีความเชื่อว่าสีเหลืองอร่าม ของดอกราชพฤกษ์ คือ สีแห่ง พระพุทธศาสนา และความรุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดอง ของคนในชาติอีกด้วย

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกลำดวน (Rumdul)

ดอกไม้ประจำประเทศอาเซียน
Image by https://project524.wordpress.com

ดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชา คือ ดอกลำดวน โดยที่ดอกลำดวนเป็นดอกไม้สีขาวปนเหลืองนวล (เหลืองนวลอ่อนๆ) มีกลีบดอกหนาและค่อนข้างแข็ง มีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ โดยจะส่งกลิ่นแรงในช่วงเวลากลางคืน ชาวกัมพูชาถือว่าดอกลำดวนเป็นดอกไม้มงคลชนิดหนึ่ง เพราะมีความหมายถึงความสดชื่นหอมกรุ่น และเป็นดอกไม้สำหรับสุภาพสตรี นิยมปลูกกันทั่วประเทศ เป็นดอกไม้ประจำชาติอาเซียนที่มีลักษณะแปลกตา แต่มีเอกลักษณ์และสวยงามมาก

3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) : ดอกจำปาลาว (Dok Champa) หรือ ดอกลีลาวดี

ดอกไม้ประจำประเทศอาเซียน
Image by Daksh Bansal from Pexels

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียนอีกประเทศหนึ่ง คือ ดอกลีลาวดีของประเทศลาว ดอกลีลาวดีมีชื่อในภาษาลาวว่า ดอกจำปาลาว หรือที่คนไทยโบราณนิยมเรียกว่า ดอกลั่นทม ซึ่งมาเปลี่ยนชื่อเป็นดอกลีลาวดีในภายหลัง (นัยว่าเพื่อความเป็นสิริมงคล) ดอกลีลาวดีนั้นเป็นดอกไม้ที่มีหลากหลายสีสัน ทั้งสีขาว สีส้ม สีแดง สีชมพู และสีเหลือง เป็นต้น คนลาวถือว่าดอกลีลาวดีซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของตนนั้นเป็นตัวแทนของความสดชื่น ความจริงใจ และความสุข ดังนั้นคนลาวจึงนิยมใช้ดอกลีลาวดีในงานมงคลทุกชนิด ทั้งงานบวช งานแต่ง งานทำบุญต่างๆ รวมถึงทำเป็นพวงมาลัยถวายพระและต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วย

4. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) : ดอกประดู่ (Paduak)

ดอกไม้ประจำประเทศอาเซียน
Image by https://anussara29.blogspot.com/2019/06/

ดอกไม้ประจำชาติพม่า คือ ดอกประดู่ ดอกประดู่เป็นดอกไม้สีเหลืองทอง สีสันสวยงาม พบได้มากทั้งในประเทศพม่าและประเทศไทยของเรา เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม โดยจะเริ่มออกดอกพร้อมกับฤดูฝน ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับประเทศเกษตรกรรม ชาวพม่าเชื่อว่าดอกประดู่คือสัญลักษณ์ของความแข็งแรง ความทนทาน นิยมใช้ดอกประดู่สำหรับงานเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ของตน รวมถึงงานมงคลต่างๆ อีกทั้งยังนิยมใช้เป็นดอกไม้บูชาพระและงานสำคัญทางศาสนาอีกด้วย

5. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) : ดอกบัว (Lotus)

ดอกไม้ประจำประเทศอาเซียน
Image by Hiếu Hoàng from Pexels

ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม คือ ดอกบัว คนเวียดนามมีความเชื่อว่าดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความรัก ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี รวมถึงความเชื่อที่ว่าดอกบัวเป็นตัวแทนแห่งรุ่งอรุณ เนื่องจากดอกบัวจะคลี่บานพร้อมกับแสงตะวันซึ่งหมายถึง การเริ่มต้นวันที่แจ่มใส เราจึงสามารถพบคำว่าดอกบัวอยู่ในบทเพลงพื้นบ้านและบทกลอนในภาษาเวียดนามอยู่เสมอ นับได้ว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติอาเซียนที่ไม่ได้เป็นดอกไม้ประจำถิ่น แต่เป็นดอกไม้ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในทุกประเทศอาเซียน

6. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) : ดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim ) 

ดอกไม้ประจำประเทศอาเซียน
Image by https://sites.google.com

ดอกไม้ประจำชาติของสิงค์โปร์ คือ ดอกกล้วยไม้แวนด้า ซึ่งดอกกล้วยไม้แวนด้านี้จะมี สีม่วงแดงสดใส สามารถออกดอกบานสะพรั่งได้ตลอดทั้งปี โดยชื่อ Vanda Miss Joaquim มาจากชื่อของผู้ที่สามารถผสมพันธุ์กล้วยไม้สายพันธุ์แวนด้าชนิดนี้ได้สำเร็จ ซึ่งก็คือ Miss Joaquim นั่นเอง ดอก Vanda Miss Joaquim ถูกประกาศให้เป็นดอกไม้ประจำชาติเมื่อปี ค.ศ. 1981 จึงจัดเป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์ 

7. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) : ดอกพู่ระหง (Bunga Raya) หรือ ดอกชบาแดง

ดอกไม้ประจำประเทศอาเซียน
Image by Talha Riaz from Pexels

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียนที่มีความสวยงามมากอีกประเทศหนึ่ง ก็คือดอกไม้ประจำชาติมาเลยเซีย ซึ่งคือ ดอกพู่ระหง หรือ ดอกบุหงารอยอในภาษามาเลย์ หรือดอกชบาแดงในภาษา ไทย พู่ระหงเป็นดอกไม้ที่มีสีแดงสดใสมีกลีบดอก 5 กลีบ มีแกนเกสรอยู่ตรงกลาง เป็นไม้ดอกประเภทล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นมีความสูงประมาณ 1 เมตรเท่านั้น ชาวมาเลย์เชื่อว่าดอกพู่ระหงเป็น สัญลักษณ์ของความแข็งแรง ความสามัคคีของคนในชาติ และยังรวมถึงความสูงส่ง และความสง่างามอีกด้วย ถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ รวมทั้งยังสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์และความงามได้อีกด้วย

8. บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) : ดอกส้านชะวา (Dillenia) หรือดอกซิมปอร์ (Simpor)

ดอกไม้ประจำประเทศอาเซียน
Image by https://mgronline.com

ดอกไม้ประชาติของบรูไน คือ ดอกซ้านชวาหรือดอกซิมปอร์ซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองสดใส สวยงาม มีดอกขนาดใหญ่คล้ายร่ม ในหนึ่งดอกจะประกอบไปด้วยกลีบดอกจำนวน 5 กลีบ มีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผล ดอกซ้านชวาถือว่าเป็นดอกไม้ประจำถิ่นของบรูไน สามารถพบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไป รวมถึงในธนบัตรหรือเงินของบรูไนและงานศิลปะประเภทต่างๆ อีกด้วย

9. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid)

ดอกไม้ประจำประเทศอาเซียน
Image by https://sites.google.com/site/nationalflowerofaec/3-satharnrath-xindoniseiy

ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี ซึ่งเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์พิเศษที่มีลักษณะสวยงามและออกดอกตลอดทั้งปี รวมถึงสามารถบานอยู่ได้หลายเดือน สามารถขึ้นได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นซึ่งเป็นลักษณะอากาศประจำถิ่นของอินโดนีเซีย นับได้ว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติอาเซียนที่มีงดงามไม่แพ้ใครเลยทีเดียว

10. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) : ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine)

ดอกไม้ประจำประเทศอาเซียน
Image by https://sites.google.com

และเราก็เดินมาถึงดอกไม้ประจำชาติอาเซียนสุดท้าย นั่นคือ ดอกพุดแก้ว ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ มีลักษณะของดอกเป็นแฉกจำนวน 5 กลีบคล้ายรูปดาว มีกลิ่นหอมสดชื่นโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ต้นพุดแก้วจะออกดอกได้ทั้งปี โดยชาวฟิลิปปินส์ เชื่อว่าดอกพุดแก้วเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเข้มแข็ง จึงนิยมใช้ดอกพุดแก้วในงานรื่นเริงและงานเฉลิมฉลองทุกชนิด


และทั้งหมดนี้ก็เป็นดอกไม้ประจำชาติของแต่ละประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน จะเห็นว่าดอกไม้ประจําชาติอาเซียนทุกประเทศนั้น นอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงาม มีคุณค่าและความหมายที่ดีแล้ว ยังมีความผูกพันธ์กับผู้คนในชาติอย่างแนบแน่น เราหวังว่าดอกไม้ประจำชาติอาเซียนที่เรานำมาฝากให้เพื่อนๆ ในวันนี้ จะทำให้ทุกคนรู้จักดอกไม้ในแต่ละประเทศอาเซียนมากขึ้นนะคะ 

สั่งซื้อเลย